Skolēniem un vecākiem

Siguldas pilsētas vidusskolas vērtības ir IZAUGSME, INDIVIDUALITĀTE un GODĪGUMS!

Lai tas izdotos veiksmīgi ikdienā, no skolēna tiek prasīts:

  1. Cienīt Latviju – tās simbolus, valodu, vēsturi.
  2. Cienīt skolu.
  3. Ieverot skolas noteikumus.
  4. Neapdraudēt sevi un citus.
  5. Nepieļaut vardarbību (pret sevi un citiem).
  6. Ievērot citu tiesības un intereses.
  7. Sakopt vidi ap sevi.

Klases ietvaros skolēns komunicē ar klases audzinātāju, tiek iedrošināta un atbalstīta komunikācija ar vecākiem, saistībā ar skolēna mācību sniegumu.

Lai mācību process notiktu labi, visiem ir jābūt skaidrībai par skolas iekšējās kārtības noteikumu izvirzītajām prasībām un procesiem, kurus tie regulē. Tāpat arī mācību procesu un snieguma vērtēšanu nosaka mācību snieguma vērtēšanas kārtībā.


Skolā tiek izmantotas vairākas sistēmas, kas nepieciešamas skolēnu ikdienas darbam:


Eklase tiek izmantota:

  1. Saziņai ar vecākiem, skolēniem;
  2. Komunikācijai par uzdevumiem, sekmēm un mācību progressu;
  3. Oficiālai sarakstei ar skolas administrāciju, personālu.

Ja skolēnam vai vecākam nav pieejama e-klase, nepieicešams sazināties ar klases audzinātāju vai skolas virslietotāju – direktora vietnieku informātikas jautājumos Jāni Miglinieku.


Office 365 – visiem skolas skolēniem un skolotājiem tiek izveidots konts ar skolas e-pastu, kas ļauj piekļūt skolas epastam, pieslēgties MS Teams (attālinātajam mācību procesam). Office 365 licence un skolas epasts ļauj arī uz mājas datora uzstādīt pilnu programmatūru, tāpat ir pieejamas tiešsaistes versijas dokumentu apstrādes un pārvaldības sistēmām.

Saistībā ar tiešsaistes stundām ir izveidots skolas tiešsaistes mācību stundu reglaments.

Ja skolēnam nav pieejams e-pasts (izveidots konts) vai pazaudēta parola – nepieciešams sazināties ar klases audzinātāju vai skolas direktora vientieku informātikas jautājumos Jāni Miglinieku.