Atbalsts

Skolēniem mācību procesā ir piejams dažāda veida atbalsts, skolā ir pieejams logopēda, psihologa, sociālā pedagoga un speciālā pedagoga atbalsta pasākumi un aktivitātes.

Skola ir iesaistījusies projektā “Pumpurs”, kura ietvaros no 5.-12.klasei tiek nodrošināts un skolēniem ir pieejams individuālais atbalsts. Tāpat arī skola aktīvi iesaistīta garīgās veselības veicināšanas programmā “PROMEHS”, kura ietvaros norisinās dažadas aktivitāte.

Tāpat skolā ir pieejams atbalsts skolēniem, kam nepieciešāmi dienesta viesnīcas pakalpojumi un izmitināšana.

Lai saņemtu papildus informāciju par skolā pieejamajiem pakalpojumiem un atbalstu, lūdzam sazināties ar skolas administrāciju konkrētajā klašu posmā vai eklasē ar konkrēto atbalsta personālu.