Skolēnu pašpārvalde

PAŠPĀRVALDES MĒRĶIS:

  • Siguldas pilsētas vidusskolas skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu;
  • Panākt skolēnu atbildību par mācību darba sasniegumiem un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
  • Pilnveidot skolēnu ikdienas dzīvi skolā.

KAS MĒS ESAM? KAS IR SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE?

Skolēnu pašpārvaldi veido aktīvākie 5.-12.klašu skolēni. Šo skolēnu uzdevums ir

  • aizstāvēt un lobēt skolēnu intereses;
  • sadarboties ar skolas administrāciju;
  • iesaistīties skolas vides uzlabošanas procesos;
  • iesaistīties skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā;
  • sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm.

KĀ MĒS DARBOJAMIES?

Reizi nedēļā notiek sapulces divās vecuma grupās: 5.-8.klase un 9. – 12.klase. Sapulču laikā tiek izrunāta aktuālā informācija, pārrunātas un izteiktas jaunas idejas skolas dzīves uzlabošanai, sadalīti pienākumi tuvākajiem pasākumiem un noteikti termiņi to izpildei. Ātrās un steidzamās ziņas tiek nodotas skolēnu pašpārvaldes WhatsApp grupā.

KĀPĒC PIEVIENOTIES SKOLĒNU PAŠPĀRVALDEI?

Ja vēlies attīstīt savas līdera un komandas prasmes, pievienojies!

Ja vēlies iepazīties un atrast līdzīgi domājošus draugus, pievienojies!

Ja vēlies iemācīties izteikt savu viedokli, pievienojies!

Ja vēlies būt līdzatbildīgs par to, kā uzlabot skolēnu dzīvi skolā, pievienojies!

Ja vēlies uzlabot dažādas noderīgas prasmes (organizēt pasākumus, plānot savu laiku, ātri pielāgoties dažādām situācijām u.c.), pievienojies!

DARBA PLĀNS 2021./2022.m.g.