Uzņemšana

Siguldas pilsētas vidusskolā skolēnus uzņem saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā bērnus reģistrē un uzņem Siguldas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pamatizglītības programmās” (pieejams šeit)


Uzsņemšana 1. klasē

Siguldas pilsētas vidusskolā skolēnus 1. klasei nākamajā mācību gadā uzņem:

  1. no kārtējā kalendāra gada 10. februāra līdz februāra pēdējai darba dienai iesniegumu par bērna reģistrēšanu uzņemšanai 1. klasē iesniedz tie bērnu likumiskie pārstāvji, uz kuru attiecināmas noteikumu prioritātes – iestāde mācās brālis (ļi) vai māsa (as) (4.1. punkts) un iestādes darbinieku bērni (4.2.punkts)
  2. no kārtējā kalendārā gada marta pirmās darba dienas līdz marta pēdējai darba dienai
    iesniegtie pieteikumi tiek sarindoti, ņemot vērā iesniegumu iesniegšanas laiku un
    noteikumu 4.3. – 4.10. apakšpunktos noteikto sarindošanas secību;
  3. no kārtējā gada 1.aprīļa līdz 1.septembrim pieņemšana notiek vispārējā kārtībā, ja bērna likumiskā pārstāvja izvēlētās izglītības iestādes 1. klasē ir brīva vieta.

Iesniegums uzņemšanai pirmajā klasē
Iesniegums uzņemšanai pirmajā klasē (elektroniskai aizpildīšanai)


Uzņemšana no 2. līdz 9. klasei

Siguldas pilsētas vidusskola skolēnus no 2. līdz 9. klasei uzņem vispārīgā kārtībā mācību gada laikā.

Iesniegums uzņemšanai no 2. līdz 9. klasei


Uzņemšana vidusskolā (10.-12.klasei)

Siguldas pilsētas vidusskola skolēnus 10. klasē uzņem 3.-4.jūlijā no 9 00 līdz 13 00. Papildus informācija par vidusskolā 10. klasē piedāvātajiem virzieniem un mācību iespējām.

11. – 12. klasē un mācību gada laikā, skolēnus var uzņemt vispārīgā kārtībā, atbilstoši saistošajiem noteikumiem.

Uzņemšanai 10.klasē mācībām 2022./2023. gadā – lūdzam sekot līdzi informācijai mājas lapā.

Noteikumi, kā izglītojamos uzņem Siguldas pilsētas vidusskolas 10. klasē 2024. / 2025. mācību gadā

Motivācijas anketa

Iesniegums uzņemšanai 10.-12. klasē vispārīgā kārtībā