Pārbaudes darbu labošana

Pārbaudes darbu labošana Siguldas pilsētas vidusskolā notiek saskaņā ar skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

Darbu labošanai nepieciešams pieteikties elektroniski.