Izglītības programmas

Skolā īstenotās izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukumsIzglītības programmas kodsLicences Nr.Datums
Pamatizglītības programma21011111V-383625.08.2020.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015611V-383725.08.2020.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma31016011V-383825.08.2020.