Skolu digitalizācijas projekts

Skolu digitalizācijas projekta ietvaros Latvijas skolas pakāpeniski tiek nodrošinātas ar digitālām iekārtām – Chromebook datoriem. Datoru pieejamība jebkurā stundā paver gan iespējas, gan izaicinājumus, kā arī rada dažādus jautājums gan par tehnisko, gan pedagoģisko aspektu. Lai saprastu un sniegtu piemēru, kā organizēt tehnoloģiju bagātinātu mācību procesu, 2022./2023. mācību gadā norisinās 1:1 modeļa pilotprojekts, kurā piedalās arī četras Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājas. 

Pilotprojekta ietvarā tiek izstrādāti metodiskie materiāli un veidoti ilustratīvi video, demonstrējot Chromebook izmantošanas iespējas ikdienas mācību procesā. 11.aprīlī matemātikas skolotāja Agnese Petrovska un latviešu valodas skolotāja Eva Tiliba aicināja savās stundās filmēšanas komandu, lai ļautu citiem pedagogiem ielūkoties savā pieejā tehnoloģiju bagātināta mācību procesa īstenošanai.